OM ASSET ADVISOR

Asset Advisor er en uafhængig rådgiver om kapitalforvaltning med Per Gramstrup ved roret. Selskabet er placeret på Søndergade i hjertet af Aarhus, og er reguleret af lov for finansiel virksomhed og er dermed underlagt tilsyn fra Finanstilsynet.

Vore kunder er forsikringsselskaber, pengeinstitutter, boligorganisationer, kapitalstærke virksomheder samt velhavere.

Vi tilbyder vore kunder en rådgivning om kapitalforvaltning, der med baggrund i vores erfaringer og knowhow anvender en dynamisk asset allokerings tankegang. En metode der ved hjælp af klare holdninger til udviklingen på de finansielle markeder flytter risikoprofilen på vore kunders porteføljer mellem lav risiko og høj risiko/højt afkast. Alt sammen med den målsætning at skabe et attraktivt afkast i de gode tider på finansmarkederne og vigtigst at undgå øretæverne, når disse står i kø på markederne.

Desuden tilbyder vi finansiel rådgivning om udviklingen på markederne, udformning af investeringspolitik, risikostyring og Value at Risk samt diverse ad hoc rådgivningsopgaver.

ERFARING

Kompetencerne hos Asset Advisor er forankret i et stærkt team, der i fællesskab rummer masser af erfaringer fra de finansielle markeder.

Holdet bag Asset Advisor består af såvel meget erfarne kræfter som yngre kræfter, alle med udspring i en finansiel kandidatgrad fra Handelshøjskolen i Aarhus. Kombinationen af den mangeårige praktiske erfaring og den nyeste teoretiske indsigt på området, danner således et stærkt fundament for teamets kompetencer indenfor bl.a. kapitalforvaltning og dynamisk risikostyring, samt rådgivning og assistance i udarbejdelse af eksempelvis investeringsstrategier og risikopolitikker m.v.