Kompetencer

Et team med masser af erfaringer og stærke analysefærdigheder

Kompetencerne hos Asset Advisor er forankret i et stærkt team, der i fællesskab rummer masser af erfaringer fra de finansielle markeder.

Holdet bag Asset Advisor består af såvel meget erfarne kræfter som yngre kræfter, alle med udspring i en finansiel kandidatgrad fra Handelshøjskolen i Aarhus. Kombinationen af den mangeårige praktiske erfaring og den nyeste teoretiske indsigt på området, danner således et stærkt fundament for teamets kompetencer indenfor bl.a. kapitalforvaltning og dynamisk risikostyring, samt rådgivning og assistance i udarbejdelse af eksempelvis investeringsstrategier og risikopolitikker m.v.

Stærk erfaringsbase og det store overblik

Direktør Per Gramstrup har over de seneste 30 år opbygget et solidt og bredt kendskab til de finansielle markeder, en erfaring der i høj grad er skabt ved altid at være dybt involveret i finansmarkedernes mange forskellige aktivklasser. Igennem alle årene har det primære fokus været at skabe et konkurrencedygtigt risikojusteret afkast vha. af dynamiske modeller, der tilpasser porteføljernes risiko alt efter forventningerne til de finansielle markeder. Det at kunne sætte sig op i helikopteren, og herved skabe sig et overordnet overblik over de strømninger der er mellem finansmarkedets mange forbundne kar, er nøglen til succes i bestræbelserne på at skabe attraktive afkast. En disciplin som Asset Advisor sætter en stor ære i at mestre.

Ajourført viden og stærke analyser

Asset Advisor A/S har udviklet og tilpasset en række analyse- og risikoværktøjer der er helt vitale for Asset Advisors analytiske kompetencer. Disse værktøjer håndteres i teamet af senior porteføljeforvalter cand. merc. Jesper Ehlers, der har 8 års erfaring med risikostyring i de finansielle markeder. 

Forståelse af markedspsykologien

De mange års erfaring har gjort det tydeligt, at det er helt afgørende at forstå den psykologi, der er i markedet. Store mængder af forskningsresultater har desuden igennem de senere år bevist, at de psykologiske faktorer hos de enkelte investorer har en afgørende indflydelse på deres investeringsbeslutninger. Denne disciplin benævnes behavioral finance og er en kernekompetence hos Asset Advisor.

Gå mod strømmen

Det er uhyre vigtigt at forholde sig kritisk til strømningerne på de finansielle markeder, idet investorernes investeringsbeslutninger i høj grad udspringer af deres ”humør”. Investorerne drives til tider af grådighedens frådende væsen og skaber en euforisk stemning, hvor investorerne ukritisk køber op, og til tider skaber en sand boble. Til andre tider gribes de samme investorer af panik, som får dem til ukritisk at løbe skrigende bort fra deres investeringer. Den succesfulde investor skal derfor udstyres med et ”Rasmus-modsat-gen”, således at investoren kan forholde sig kritisk til bevægelserne på de finansielle markeder. Et gen, som Asset Advisor er født med og vigtigst tør anvende. ”Tør” fordi det er betydeligt nemmere blot at følge strømmen, sådan som flertallet
gør det.

Kort sagt

Asset Advisor er et stærkt team, der kender de finansielle markeder både i bredden og i dybden, og vores dynamiske model for kapitalforvaltning med Per Gramstrup ved roret har igennem mange år vist sit værd i form af attraktive afkast og en aktiv styring af risikoprofilen.