DEN RUSSISKE BJØRN I KNÆ!

28. november 2014.

Russia Burning Fire Flag War Conflict Night 3D

Krisen mellem Rusland og Vesten trækker alvorlige økonomiske spor, og den ukrainske økonomi er fortsat voldsom presset (se artikel om Ukraine fra september 2014), og de finansielle markeder handler i skrivende stund sandsynligheden for ukrainsk statsbankerot inden for de næste 5 år til hele 66 %.

Den russiske økonomi er ligeledes betydeligt presset. De vestlige sanktioner gør ondt, og de mange følgevirkninger: Faldende kurser på russiske aktier, stærkt stigende renter, stigende inflation og kraftigt stigende priser på fremmed valuta er alle faktorer, der sætter en væsentlig dæmper på russernes investerings- og forbrugslyst.

De voldsomme prisfald på olie (32 % fra maj til ultimo nov. 2014) og naturgas (12 % fra maj til ultimo nov. 2014) presser den russiske økonomi i alvorlig grad, da energisektoren i Rusland jf. IMF udgør omkring 25 % af landets samlede BNP, ca. 70 % af deres eksport og omtrent 35 % af statens samlede indtægter. Disse nøgletal viser med alt tydelighed, hvor afhængig den russiske økonomi er af sin olie- og naturgasindustri og dermed af prisniveauet for olie og gas.

Rusland-Oliepris

Ruslands problemer med at refinansiere landets statsgæld

Rusland har tidligere prøvet at være ude af stand til at betale sin statsgæld tilbage, da landet i forbindelse med valutakrisen i august 1998 måtte gennemføre en devaluering af rublen, og efterfølgende opgive at servicere sine statslån. I de seneste år har Rusland ført en fornuftig og balanceret statshusholdning, og således fra 2011-14 haft balance på statsbudgettet og statsgælden ultimo 2013 er på blot 14 % af BNP.

MEN den nuværende økonomiske krise gør det meget svært for den russiske stat at refinansiere denne gæld, efterhånden som den udløber. Så sent som den 26. november i år lykkes det blot at sælge små 10 % af det ønskede beløb, svarende til kun ca. 50 mio. danske kroner, og de har i løbet af 2014 måtte aflyse adskillige auktioner grundet ugunstige markedsforhold (manglende købere og renter på over 10 %). Problemet bliver endnu større i 2015, hvor gæld for i alt 523 mia. rubler svarende til kr. 65,3 mia. forfalder. I internationalt perspektiv ikke et særligt stort beløb nationens størrelse taget i betragtning, men set i lyset af, at investorinteressen praktisk talt er ikke eksisterende, kan det vise sig at være meget problematisk.

Det ses tydeligt af nedenstående figur 2, at finansieringsomkostningerne for den russiske stat er steget kraftigt samtidig med at de europæiske renter er faldet relativt markant.

Rusland-Statsrente

Perspektiv og konsekvenser:

Den økonomiske krise i Rusland er et effektivt våben for Vesten i den geopolitiske krise, der pt. udkæmpes. Af den årsag må det derfor også forventes, at presset på Putin for at finde en fredelig løsning omkring Ukraine tiltager med tiden.

Vi må også forvente at de vestlige virksomheder, der eksporterer til Rusland (f.eks. den store tyske eksportindustri), også fremadrettet vil lide under den økonomiske krise i Rusland. Herhjemme i Danmark gør de russiske sanktioner mod import af svinekød og mælkeprodukter fra EU særligt ondt, da afregningspriserne til svineproducenterne og mælkeproducenterne, som en konsekvens af sanktionspolitikken, begge er faldet med ca. 16 % det seneste år. Dette prisfald giver dansk landbrug væsentlige udfordringer, og det falder direkte tilbage på de danske banker, som har lånt betydelige beløb til dansk landbrug.

Skrevet af Per Gramstrup