GÅR UKRAINE BANKEROT?

27. september 2014.

torn Ukrainian flag

Alt imens krisen/krigen i mellem Rusland og Ukraine hærger, lider økonomien i Ukraine voldsomt, og landet er truende nær den økonomiske afgrund.

Nyhedsstrømmen om Ukraine handler primært om de geopolitiske spændinger mellem USA/EU og Rusland, og om de indførte sanktioner. Vi sætter derfor i stedet fokus på den truende bankerot i Ukraine.

Den samlede økonomi i Ukraine er tæt på Grækenlands størrelse ( 77% ). Ukraine har 4 gange så mange indbyggere, men har en meget lavere produktion pr. indbygger.

Den ukrainske økonomi har længe været på vej ind i en nærmest uoverskuelig økonomisk situation, hvorfor IMF i april 2014 trådte til, og ”satte Ukraine under administration”. I den forbindelse har IMF bl.a. forpligtet sig til at yde lån for samlet $ 17,2 milliarder, ligesom vi så det med Grækenland.

Til trods for denne redningsplanke, vurderer de finansielle markeder pt., at sandsynligheden for en Ukrainsk statsbankerot er hele 60%(!!) indenfor en 5 årig periode. Dette illustreres i figur 1, som viser udviklingen i markedets vurdering af konkursrisikoen, kalkuleret ud fra de handlede Credit Default Swaps (CDS´er).

Ukraine-Konkurs-sandsynlighed-2011-dd

Ukraines økonomiske situation blev i februar 2014 yderligere forværret af den devaluering som landet var tvunget til at gennemføre (ca. 50%). Naturligvis på sigt en fordel for eksportindustrien, men en øjeblikkelig bet for Ukraines udenlandsgæld, der nu estimeret udgør over 100% af BNP ultimo 2014. Samtidig har devalueringen den konsekvens, at den ukrainske regeringen i et forsøg på at forsvare valutakursen, har hævet renten markant, hvilket jo gør det ekstra dyrt for erhvervslivet at låne til investeringer.

Den økonomiske krig mellem Rusland og Ukraine.

Ud over krigen på landjorden føres der nu en tilsvarende direkte økonomisk krig mellem Rusland og Ukraine. Her et par centrale eksempler.

Rusland lånte Ukraine $ 3 milliarder i december 2013, da den pro russiske præsident Mr. Yanukovych var ved magten. Låneaftalen indeholder dog nogle forudsætninger, herunder en klausul om øjeblikkelig tilbagebetaling, såfremt Ukraines statsgæld skulle overstiger 60 % af BNP, (Statsgælden var ca. 45 % af BNP på lånetidspunktet). Med IMF´s tiltag, devalueringen samt markante budgetunderskud de næste mange år (Se figur 2), estimerer IMF, at statsgælden ultimo 2014 udgør hele 68 % af BNP (74 % i 2015)

Konsekvensen heraf er sandsynligvis, at Ukraine nu står til at skulle tilbagebetale sin russiske “fjende” de $ 3 milliarder ”lige pludselig”!

Ukraine-budgetunderskud

Næste eksempel: Det statsejede ukrainske gasselskab Naftogaz er pt. i konflikt med det statsejede russiske gas og olieselskab Gazprom. Naftogaz der med sine omkring 172.000 ansatte leverer ca. 90% af energiforbruget i Ukraine, og bidrager til ca. 1/8 af landets bruttonationalprodukt, har i “fredstiden” opbygget en stor gæld til Gazprom for levering af Gas. De står nu qua den politiske situation over for markant stigende leveringspriser med øget gæld til følge, og en vinter der kommer nærmere og nærmere.

Faktaboks-UkraineMed udgangspunkt i ovenstående er det tydeligt, at IMFs redningsforsøg er udfordret af såvel den konventionelle som den økonomiske krig. Det er formodentlig forklaringen på, at markedet handler sandsynlighed for Ukraines bankerot til hele 60% på trods af IMFs hjælpepakke.

Desuden er det tankevækkende, at IMF står i en situation, hvor de kan være tvunget til at betale store summer til Rusland, samtidig med at IMFs medlemslande har indført en lang række økonomiske sanktioner mod selvsamme nation.

Skrevet af Per Gramstrup og Jesper Ehlers