JAPAN – FRA MØNSTERØKONOMI TIL GYSERØKONOMI

28. november 2014.

Blue Crisis Stock Diagram with Background DataJapan gennemlevede et sandt økonomisk boom fra starten af
1950´erne og frem til 1989, hvor ejendoms- og aktiemarkedet krakkede og efterfølgende sendte den japanske økonomi i recession og ind i en langvarig ”tornerosesøvn”.

Premiereminister Shinzo Abe lancerede ved sit nyvalg for 2 år siden en ambitiøs 3-strenget plan med det mål at genrejse den japanske økonomi. Abe har imidlertid kun leveret action på følgende to fronter:

  • Momsen blev hævet fra 5% til 8% den 1. april 2014 med det formål at mindske det enorme statsunderskud.
  • Nationalbanken har øget pengemængden betydeligt med det mål at øge forbrugs- og investeringslysten og bekæmpe deflationen.

Abe har derimod ikke leveret på den tredje front: Strukturreformer. Disse reformer er helt nødvendige og afgørende for Japans langsigtede muligheder for økonomisk vækst, da de øger produktiviteten i samfundet og øger den japanske konkurrencekraft på det globale marked.

Da japansk økonomi her hen under sommeren og efteråret 2014 har performet ganske dårligt, har Abe netop udskrevet valg med det mål at styrke sit mandat. Valget bliver afholdt i december 2014.

Japans sidder i udfordringer til halsen

Japan har følgende kæmpe udfordringer:

  • Statsgælden udgør pt. ca. 243 % af det årlige BNP, og Japan er dermed det mest gældsatte OECD land, og kører nu på 5 år med et årligt underskud på omkring 9 % af det årlige BNP.
  • Arbejdsstyrken er faldende og vil fortsat falde dramatisk, hvilket jo betyder, at der er stadig færre japanere, der kan bidrage med at betale den kraftigt voksende statsgæld tilbage.
  • Ældrebyrden i Japan vokser markant, idet antallet af japanere, der er fyldt 65 år, og dermed skal forsørges af samfundet, er kraftigt stigende. Og denne stigende ældrebyrde skal løftes af den faldende arbejdsstyrke.Japan-Demografisk-udvikling

 

  • Den japanske nationalbank har i sit forsøg på skabe vækst og inflation opkøbt enorme mængder af statsobligationer og dermed drysset gigantiske mænger af likvider ud over det japanske samfund. Ydermere har den japanske nationalbank netop meddelt, at de vil købe obligationer for yderligere 80.000 mia. Yen, således at nationalbankens samlede balance kommer til at udgøre ca. 70 % af det årlige BNP ultimo 2015. Dette vil suverænt bringe Japan i den gule førertrøje som den nationalbank, der foretager det største pengepolitiske eksperiment blandt alle de store nationalbanker i verden

 

Japan-Nationalbankerns-balance

Markedet ser ikke noget problem. Endnu!!!

Man kunne så forledes til at tro, at de finansielle markeder allerede er voldsomt bekymrede for ovennævnte fakta, men det er ingenlunde tilfældet. Dette ses tydeligt af figur 3 der viser udviklingen i den japanske 10 års statsrente, hvor investorerne pt. kun forlanger 0,42 % p.a. i afkast for at låne den japanske stat penge i de næste 10 år.

 

Japan-Statsrente-1024x465

Markedet er altså villig til at låne den japanske stat penge til den laveste rente blandt alle verdens lande og dette på trods af, at den japanske stat er en af verdens suverænt mest gældsatte stater ift. BNP og fortsat øger statsgælden voldsomt som resultat af store årlige budgetunderskud. Dertil kommer, at antallet af japanere, der skal betale gælden tilbage, falder dramatisk hvert år, samtidig med at antallet af japanere der skal forsørges, stiger dramatisk.

Det ligner bestemt ikke en situation, der går godt, og jeg forventer, at det ender med dramatiske rentestigninger på japansk statsgæld med alle de negative følgevirkninger, det vil have for den japanske økonomi og for verdensøkonomien som helhed.

Skrevet af Per Gramstrup