KINA – CHOK PÅ HØJDE MED LEHMAN BROTHERS?

3. august 2015.

Kina - flag 50Jeg er stærkt bekymret for, at Kina vil bringe store problemer for den globale vækst og dermed bringe udfordringer for aktiemarkedet og andre højrisiko aktivklasser. Som investor er det helt afgørende at forholde sig til disse risici og afstemme porteføljens sammensætning og risiko efter forventningerne til udviklingen i Kina.

Den kinesiske regering har netop rapporteret væksten i 2. kvartal 2015 til 7,0 % p.a. Jeg tvivler stærkt på, at dette er et sandfærdigt billede af virkeligheden i Kina.

Min store skepsis er begrundet i de netop offentliggjorte regnskabsmeldinger fra en række af de store europæiske og amerikanske virksomheder, der beskriver at fremgangen i Kina er bremset kraftigt op i første halvår 2015. Se figur 1 hvoraf det ses, at salget af biler til Kina er faldet i første halvår 2015 ligesom det ses, at Caterpillars (førende USA baseret leverandør af maskiner o.l. til byggeri og minedrift mv) salg til Kina er faldet markant i samme periode. I Daimlers (verdens største producent af lastbiler) regnskab for 1. halvår 2015 rapporteres, at salget af lastbiler til Kina er faldet markante 62 % i forhold til 1. halvår 2014.

Kina-Kvartalsvis-vækst-i-Caterpillars-og-bilfabrikkernes-salg-til-Kina-1024x464

 

På den danske scene melder Danfoss i seneste kvartalsrapport fra maj 2015, at salget kun steg marginalt ift. samme periode i 2014, og at væksten langsomt aftager.

Kina fifler med nøgletallene!

Objektiviteten i nøgletallene fra officiel kinesisk side er desværre stærk begrænset i kraft af Kinas et-partisystem og af den begrænsede pressefrihed. Dertil kommer det manglende pres fra mange nationer og udenlandske observatører, idet de er meget forsigtige med deres kritik af Kina af frygt for handelsmæssige sanktioner og lignende.

Roubini og IMF.

Den indflydelsesrige amerikanske økonom Nouriel Roubini har den 30. juli i år udtalt til Bloomberg, at han forventer en ”massiv downturn in Chinas growth” og han beskylder direkte Kina for at lyve om deres nuværende vækstrater.

VideoIMF har netop været i Kina og foretage et ”servicetjek”: Se pressemødet hvor IMF chef David Liptorn gennemgår Kinas udfordringer her (ekstern link). Se særligt hans meget bekymret svar 30 min 40 sekunder inde i pressemødet.

IMF udtrykker, at det samlede gældsniveau i Kina ”is very high”, og at mængden af ”non-performing” lån er høj. IMF anbefaler at de nedsætter væksten i gældsætningen og IMF udtrykker stor kritik overfor omfanget af ”bad governance” hos de statsejede virksomheder og hos en række af de kinesiske lokal regeringer.

IMF anbefaler, at Kina straks styrker ledelsen af disse virksomheder og lokal regeringer, og at de indfører regler, der kan håndtere de mange defaults, som IMF venter både på banklån og obligationslån (i dag betaler centralregeringen blot og nedskrivningerne fejes ind under gulvtæppet).

Faktaboks-Kina-August-2015-150x150

IMF anbefaler i øvrigt at begrænse den omfattende skyggebank aktivitet, hvor virksomheder og den kinesiske befolkning låner penge udenom bankerne.

Råvarer.

De massive fald i hele råvarekomplekset (se figur 2) er tydelige tegn på, at efterspørgslen fra Kina er aftaget markant. Dette har allerede haft markant negativ indflydelse på alverdens mineselskaber, der har skåret kraftigt i investeringerne og i antallet af ansatte. I næste ”runde” vil det påvirke resten af fødekæden af underleverandører.

Kina-Indekseret-prisudvikling-i-råvarer-1024x464

 

Aktiemarkedet.

Kina har verdens andenstørste aktiemarked, og dette marked har på det seneste oplevet markante og helt usædvanlige udsving – markedets størrelse taget i betragtning. Først med eksorbitante stigninger på 160 % på bare èt år frem til toppen den 12. juni 2015 for efterfølgende at falde ca. 30 %. Figur 3 viser de voldsomme udsving.

Tilstrømningen af nye kinesiske investorer til markedet var så massive, at Kina nu har flere aktiespekulanter end medlemmer af det kommunistiske parti – godt 90 millioner. Erfaringer tilsiger, at hr. og fru Kina har købt aktier tæt på toppen, hvor de helt klassisk har købt af de store professionelle investorer, og der er derfor god grund til at antage, at det er disse menige kinesere, der tager de massive tab i det nuværende faldende marked.

Kina-Udviklingen-i-Shanghai-Composit-Indekset

Den kinesiske regering har med en række nærmest panikagtige tiltag forsøgt at tøjle aktiemarkedet. Listen af indgreb er lang og indeholder: En stribe af rentenedsættelser, forbud mod notering af nye selskaber, påbud om at statsfonde skal ”tvangs-” købe aktier, forbud mod shortselling, forbud mod at store aktionærer kan sælge deres aktier og stop for handel med for en lang række aktier.

Alle disse tiltag har haft en nærmest ikke eksisterende effekt og sætter et stort spørgsmålstegn ved den kinesiske regerings troværdighed og evne til at styre og kontrollere udviklingen. Worst case konsekvensen af en sådan mistillid til magteliten i Kina er social uro inspireret af Yellow Umbrella opstanden i Hong Kong.

Perspektiver og konsekvenser.

Flertallet af markedsdeltagere vurderer, at Kina er i stand til at håndtere de kommende udfordringer i verdens 2. største økonomi. Det vil derfor komme helt bag på markedet, hvis/når det viser sig, at den kinesiske regering ikke kan tøjle udviklingen. Følgerne kan meget vel blive et chok til markedet og økonomien, der vil kunne mærkes overalt i verdensøkonomien, og på værdien af aktier og andre højrisiko aktivklasser. Et chok til markedet der kan blive på højde med chokket efter Lehman Brothers.

Se i øvrigt vores tidligere artikel om ”Gigantisk ejendomsboble i Kina?”.

Skrevet af Per Gramstrup