STÅR DE SELVFEDE INVESTORER TIL AT FÅ KLØ?

27. september 2014.

Investorer - Sorthvid

Investeringer i aktiemarkederne og i kreditobligationer (virksomhedsobligationer og statsobligationer i emerging markets) har givet super flotte afkast siden medio 2009.

En væsentlig drivkraft bag disse meget pæne afkast er den helt ekstraordinære ekspansive pengepolitik som verdens fire store nationalbanker har ført siden finanskrisen i 2008. Disse nationalbanker er ”lykkedes max” med at presse renterne helt i bund – i niveauer vi ikke tidligere har set. Desuden har de holdt renterne på dette historiske lave niveau i uhørt lang tid. Dette nulrente miljø har lokket/presset investorerne til at købe risikobetonede aktiver, da disse aktivklasser er de eneste, der forventes at give et ”ordentligt” positivt afkast.

Som en følge af denne årelange politik fra nationalbankerne har investorerne nu tillagt sig den holdning, at nationalbankerne altid kommer og redder situationen, hvis/når der opstår problemer i økonomien og/eller på de finansielle markeder.

Dette får ofte investorerne til at fortrænge den ellers naturlige og nødvendige ”dødsangst”, idet de har opbygget en overdreven positiv forventning til fremtidige afkast: De er blevet selvfede :-), og de risikerer at blive fanget med alt for meget risiko, når markederne falder tilbage.

Ud over at presse renterne i nul har de fire store nationalbanker nu i kraft af deres mange kvantitative lempelser opbygget gigantiske balancer, som vi ikke har set magen til i historien. Deres samlede balancer udgør aktuelt gigantiske 59.500 milliarder kroner!!!

Bull-Bear

Ovenstående figur viser, hvor selvsikre investorerne er omkring de amerikanske aktier. Figuren tager sit udspring i andelen af investorer, der har en positiv forventning kontra andelen af investorer, der har negative forventninger overfor den kommende 6 måneders udviklingen i det aktiemarkedet. Ved at summere ”positivismen-negativismen” over de perioder, hvor investorerne har været generelt positive observeres det, at den seneste periode er den mest positive siden 2005.

Det ses endvidere, at i historisk perspektiv falder aktiemarkedet ofte når investorerne er mest positive, og stiger når de er mest negative.

Det er derfor vigtigt, at man som investor på nuværende tidspunkt forholder sig til denne virkelighed og nøje overvejer sin risikoeksponering.

Skrevet af Per Gramstrup